Uw partner in natuursteen

Eigenschappen

Blauwe hardsteen

Blauwe hardsteen heeft een modern en tijdloos karakter en is bovendien van eigen bodem. De breuksteen schittert in de zon en wordt donkerblauw in de regen. Door de blootstelling aan het licht en de zon wordt hij op lange termijn blauwgrijs.

GEEN witte uitbloei van kalkafzetting, zoutuitslag of vergrauwing zoals dat met baksteen metselwerk het geval is door overbelasting aan water waardoor stoffen aan de oppervlakte uitkristalliseren en uw gevel compleet ontsieren.

Gezien ons klimaat is de Belgische arduin bovendien de meest kwalitatieve blauwe steen ter wereld.De benaming arduin – Belgische blauwe hardsteen is voorbehouden aan steen uit groeven die beschikken over de technische goedkeuring met echtverklaring, uitgereikt door de B.U.T.G. voor de gehele ontginning.

Dit gesteente wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke fossielresten die samengekit zijn door een microkristallijne massa die uiterst fijn verdeelde koolstof bevat. De fossielen verlenen aan het verse breukvlak facetten die glinsteren in het licht.De crinoïden, koralen en schelpen tekenen zich helder af tegen donkere ondergronden, variërend, naargelang de afwerking, van lichtgrijs tot zwart, gaande over een heel gammavan blauwtinten.De steen krijgt een heldere tint bij blootstelling aan weer en wind, door uitwassen van de koolstofdeeltjes.

 • 96% calciet, sporen van dolomiet,kwarts en pyriet
 • Schijnbare volumieke massa 2687 kg/m3
 • Poreusheid 0.28 % vol
 • Geluidsvoortplantingssnelheid 5527m/s
 • Drukweerstand 157.9 N/mm2
 • Buigsterkte 16.7 N/mm
 • Statische elasticiteitsmodule 86.9 GPa
 • Slijtvastheid 2.87 mm/1000 m
 • Volledig vorstvast
 • Thermische uitzettingscoëfficiënt 0.0046 mm/mK
 • Thermische transmissiecoëfficiënt 2.9 W/mK
 • Ongevoelig aan luchtverontreiniging
 • Schijnbare volumieke massa 2.687 kg/m3